Rome Rome Girnar (Lyrics) Jain Song

Nem nem nem nem nem 

Nem nem nem vhala nem..(2)

Mara rome tu girnar, mara shvase tu neminath..(2)

Maro adhar tu, moksha datar tu… 

Maro sathavar tu, maro pagathar tu…

Mukti tanun saranamun tu, haiyano dhabakar tu… 

Shvase shvase neminath biraje rome rome…[1]

Giri na shikhare che tuj spandan, 

Kan kan ahin tarun j kirtana..(2)

Shivadevi nandan nemi niranjan, 

Rup tamaru shital anjana…

Giri shanagar tu, gun bhandar tu… 

Maro sathavar tu, maro pagathar tu…

Bhakti tanun saranamun tu, saragam ne sur-taal tu… 

Rome rome giranar gunje shvase shvase 

Shvase shvase neminath biraje rome rome… [1]

Hrudaya mandiriye che tuj asan, 

Tari krupathi malyun jinashasan..(2)

Tan man jivan tujane ho arpan,

tu che marag moksha nun darpan…

Duahkha haranar tu, sukh denar tu… 

Maro sathavar tu, maro pagathar tu…

Shakti tanun saranamun tu, atamano rakhavad tu… 

Rome rom giranar gunje shvase shvase 

Shvase shvase neminath biraje rome rome… [2]

Rome Rome Girnar (Lyrics) Jain Song
Rome Rome Girnar (Lyrics) Jain Song

https://www.youtube.com/watch?v=FJY4UCNjhz8

ALSO READ  Kuch Bol Ve Tune Lyrics & Translated That approach - Afsana Khan

Leave a Comment