Swami Tume Kai Kaman Kidhu (Lyrics) Jain Stavan


Sahiba ! Vasupujya jinanda, mohana ! Vasupujya jinanda… 

Ame pan tumashu kaman karashu, bhakte grahi man gharama dharashu; 

Sahiba ! Vasupujya jinanda, mohana ! Vasupujya jinanda…1

Man gharaman dhariya ghar shobha, dekhat nitya rahesho thir thobha;

Man vaikuntha akunthit bhakte, yogi bhakhe anubhav yukte Sahiba…2

Klesh vasit man sansara, klesh rahit man te bhavapara;

Jo vishuddha man ghar tume avya, to ame navanidhi Ruddhi paya Sahiba…3

Sat raj alaga jai betha, pan bhakte am manamanhi petha; 

Alagane valagya je rahevu, te bhana khadakhad duahkha sahevu Sahiba…4

Dhyata dhyeya dhyan gun eke, bhed ched karashu have teke; 

Kshar nir pare tamashan milasha, vachak ‘yasha’ kahe heje halasha. Sahiba…5

Leave a Reply