NemRas – Theme Song (Lyrics) Jain Song


Lyrics – Paras Gada

Sansar thi virti rath no,

Girnar thi mukti path no..(2)

Sathavar che ek maro, 

adhar che ek bas… 

Nem tun maro prem che, 

Sopyu tane a jivan, 

Joi tane pahelij kshane, 

Mohayun che maza ma ..(2)

Girnari brahmachari, jau tuj par hu ovari,

Muktino veshadhari, rajimati banu tari, 

Bharathar tu rehaje maro, bhavobhavani che taras, 

Sathavar che ek maro, adhar che ek basa… 

Nem..Nem.Nem…nem ras..(4)

Girnar to e bhumi che, 

Jyan shiv varya jiv ananta,

Arihant siddha muni tarya, 

Dhanya banya sadhu santa ..(2)

Nemi no hath zali, banu hu prasham vratadhari,

Raivat no sath pami, have banavu muktigami, 

Prabhu nem no giri hem no, mare banavu che varas, 

Sathavar che ek maro, adhar che ek basa… 

Nem..Nem..Nem…nem ras..(4)

NemRas - Theme Song (Lyrics) Jain Song
NemRas – Theme Song (Lyrics) Jain Song
ALSO READ  Jogote Anondojogye - Lyrics & Translation_Gitanjali Song No 16

Leave a Comment