Man Gaye Aaj Umange (Lyrics) Jain Song


Garava girnar na sparsha pami khilyu,

Antar nun upavan jane mahekayu,

Man gaye aaj umange, nache aaj tarange,

Neminath ne bhetava man talase..

Man gaye aaj umange…

Raivate shikharo ne joi ne man harakhe, 

Saptarangi gagane sanga dhajao kevi farake, 

Pankhiono kalaravama giranare Neminath tu gunje,

Pavanoni laheroma tara spandano mane sparsha,

Man bhavan giri joi manadun malake,

Man pavan giri bheti diladun harakhe..

Karna vihar prasade Neminath keva sohe, 

Zagamagata divaoma Neminath man mohe,

Nem tamara darshane sau bhaktona man dole, 

Shivadevina jaya mara nemani jaya jaya bole,

Sau chalo giranare nemaji juhariye, 

Navvanu kari ne samakit nirmal kariye..

Man gaya aaj umange…

ALSO READ  Hui Malang Lyrics & Translation - Asses Kaur | Malang

Leave a Comment