Jeni Kiki Kali Che (Lyrics) Jain Song

Jeni kiki kali che, ne aakh rupali che..(2)

adishwar nu mukh malakatu, rup ni pyali che… 

Mandironi nagarima, jahojalali che… Jeni…

Marudeva ma harakhave…harakhave, 

Pundarik swami, jeni ankhaman ankha milave,

Shetrunji nadina pani…ha pani,

Lai ave ne, sangha tane navarave, 

Enan upara, chaya karava, rayana-dali che… 

Mandironi nagarima, jahojalali che… Jeni…

Ahin kahenara che zaza…ha zaza, 

Sambhalanara, ek rushabh maharaja, 

Koi vato karatu gatu…ha gatu,

Koi mara jevu, ansuman atavatun, 

Sar kare, sanbhal kare eni, prit nirali che… 

Mandironi nagarima, jahojalali che… Jeni…

Tame shvas laine betha…ha betha, 

Pan mara to, shvas thaine betha, 

Tuj dvar baje shahenai…shahenai,

Mara haiyani, rushabh sang sagai, 

rushabh-katha to, “Udayaratna” ne, vhali vhali che… 

Mandironi nagarima, jahojalali che… Jeni…

Leave a Reply