Vama Nandan Vandana (Lyrics) Jain Stavan

Karunavant karuna kari, mane bhavasagarathi taro re Vamanandan… 1

Ek samaya sansar ma, apane sathe ramiya re 

Tume nirmohi thai gaya, ame bhav atavima bhamiya re. Vamanandan… 2

Duahkhadan narak nigodana, kaheta na ave par re; 

Chedan bhed bahu sahyan, vali paramadhamina mar re. Vamanandan…3

Parinati tivra kashayani, bhatakave lakh chorashi re; 

Nana janmo dharavi, nankhe galama faasi re. Vamanandan…4

Avar nahi koi vishvama, tum vin taranahar re; 

im sunine hu aviyo, swami tum darabar re. Vamanandan…5

Prit purata dakhavo, apo nij gun hath re; 

Hu bhav kadavama khuchyo, ugaro zali hath re. Vamanandan…6

Dhan dolat magu nahi, che muj a aradas re 

Tribhuvan tarak bolavajo, ‘rupavijaya’ tuj pas re. Vamanandan…7

Leave a Reply