Shankheshwara Prabhu Parshwa No Abhishek (Lyrics) Jain Stuti

Dada tano abhishek bhakto, na hrudaya ni astha 

Dada tano abhishek to, janaman tani harato vyatha

Saundarya ad-bhut ne anupama, e kshane dada dhare 

Sovan ane rupa tana, kalasho mahi jyare prabhu 

Shvetal sugandhi salil ne, bhakto bhare tyare prabhu 

Shubh bhavana ras dhar sama, jal dhar ni varsha kare 

Shankheshwara prabhu parshva no, abhishek vishva mangal kare…

Tuj bimba par thi vahi rahi, abhishek ni dhara prabhu tu

Z bhaktana atam tana, dhoti karam sara prabhu 

Sakshat binba vahave tuza, vatsalya vasudhara prabhu 

Shankheshwara prabhu parshva no, abhishek vishva mangal kare…

Pushpo ane keshar tani, puja prabhu nav anga par 

Abhishek thi lahe pujana, prabhu parshva to sarvanga par 

Te dhanya punya kahavata je, labh abhishek no lahe 

Shankheshwara prabhu parshva no, abhishek vishva mangal kare…

Nij snatra jal thi tu kare, murcha-rahit maha sainyane 

Pan he prabhu murchit karo, have mahara moh sainyane

Sharanagati le apani te, moh par vijaya kare 

Shankheshwara prabhu parshva no, abhishek vishva mangal kare…

Pruthvi upar kyarek varase, abh thi jal dharato 

Pruthvi pati tuz par varasati, roj abhishek dharato

adhar muz adhar bani, santap atam na hare 

Shankheshwara prabhu parshva no, abhishek vishva mangal kare…

Darshan mahabhishek no sau, shukan ma mahashuka che 

Sparshan vadi abhishek nu, muz atma shuddhikara che

a nhavan jal shata kare, ne rog sankat ne hare 

Jim bhav ni che te mahavideh ma simandharo 

Tim sthapana ni nikshep thi, a bharat ma Shankheshwarao

arhantya atishaya thi pujata, nath bhav bandhan hare 

Shankheshwara prabhu parshva no, abhishek vishva mangal kare…

ALSO READ  Haan Predominant Galat Lyrics & Translation Which methodology - Arijit Singh, Sashwant
Shankheshwara Prabhu Parshwa No Abhishek (Lyrics) Jain Stuti
Shankheshwara Prabhu Parshwa No Abhishek (Lyrics) Jain Stuti

https://www.youtube.com/watch?v=0ceGT4yGhTU

Leave a Comment