Saiyami No Vesh (Lyrics) Jain Diksha Song


Lyrics – Muni Shreyansprabhsagarji “Nemi”

Saiyami no vesh mare peheravo,

Saiyam, e j mara atma ni ash che

Pap ni pravruttiyo ne chodine,

Saiyam, ne banavo mare atma no shwas che

Saiyam, e j mara atma ni ash che

Prabhu tara charano ma hu, hamesha raheva mangu chu

Tari anchal ni chaya ma, hamesha suva mangu chu

Tu j mara a jivan no asaro… 

Saiyam.. Vishva na sahu jiv no vishvas che 

Saiyami no vesh mare peheravo

Saiyam, e j mara atma ni ash che

Guru ni bhakti karavani, sahu ni seva karavani 

Hraday ma samata dharavani, param no sparsha karavani

Shakti evi apajo “mani nemi” ne… 

Saiyam thi j maro moksha man nivas che 

Saiyami no vesh mare peheravo

Saiyam, e j mara atma ni ash che

Pap ni pravruttiyo ne chodine,

Saiyam, ne banavo mare atma nu shvas che

Saiyam, e j mara atma ni ash che

Leave a Reply