Pritaldi Bandhani Re Ajit Jinand Shu (Lyrics) Jain Stavan

Prabhu pakhe kshan ek mane n suhaya jo;

Dhyanani tali re lagi neh shu

Jalada-ghata jem shiva-sut vaahan daay jo. Pritaladi. 1

Nehadhelun man harun re prabhu alaje rahe,

Tan man dhan te karanathi prabhu muj jo;

Hare to adhar re sahib ravala,

Antaragatni prabhu agal kahu guj jo. Pritaladi 2

Saheb te sacho re jagama janie,

Sevakana je saheje sudhare kaj jo;

Ehave re acharane kem kari rahu?

Birud tamaru taaran taran jahaj jo. Pritaladi 3

Tarakata tujamanhe re shravane sambhali

Te bhani hu avyo chun dinadayal ! Jo;

Tuj karunani lahere re muj karaj sare,

Shu ghanu kahie? Jan agal krupal ! Je. Pritaladi 4

Karuna drashti kidhi re sevak upare,

Bhav bhaya bhavath bhangi bhakti prasanga jo;

Manovanchit faliya re tuj alanbane,

Kar jodine mohan kahe manaranga jo. Pritaladi 5

ALSO READ  भाग्यलक्ष्मी विक बायो आयु पति वेतन तस्वीरें वीडियो Ig Fb Tw

Leave a Comment