Munisuvrat Jinraj (Lyrics) Jain Stavan | Shree Aanandghanji Stavan

atam tat kyu janu jagataguru, eh vichar muz kahiye। 

atam tat japya vin niramala, chit samadhi navi lahiye ॥ Munisuvrat… ॥1॥

Koi abandha atam tat mana, kiriya karato disai।

Kriya tano fal kon bhogavai, im puchhayan chit rise ॥ Munisuvrat… ॥2॥

Jad chetan e atam ekaja, thavar jangam sarikho। 

Sukh dukh sankar dudh n avai, chit vichar jo parikho ॥ Munisuvrat… ॥3॥

Ek kahai nityaj atam tata, atam darasan lino। 

Krut vinas akrutagam dushana, navi dekhai ati hino ॥ Munisuvrat… ॥4॥

Sugat mat ragi kahai vadi, kshanik e atam jano । 

Bandha mokh sukh dukh navi ghaṭai, eh vichar man jago ॥ Munisuvrat… ॥5॥

Bhut chatushka baraji, atam tata, satta alagi n ghaṭai। 

Andha sakaṭ jo najar n dekhai, to syu kijai sakaṭai ॥ Munisuvrat… ॥6॥ 

Im anek vadi mat vibhrama, sankaṭ padiyo n lahai । 

Chit samadhi te mahe puchhaun, tum bin tat kon kahai ॥ Munisuvrat… ॥7॥

Balatun jagaguru in pari bhakhai, pakshapat sahu chhandi। 

Rag-dvesh mohe pakh varajita, atam su radh mandi ॥Munisuvrat…॥8॥

atam dhyan kare jo kou, so fir in men navai। 

Vagajal bojau sahu jane, eh tatva chit chavai ॥ Munisuvrat…॥9॥

Je vivek dhari e pakh grahiyo, te tatajnyani kahiye ।

Shri munisuvrat krupa karo to, ‘anandaghana’ pad lahiyae ॥ Munisuvrat… ॥10॥

Munisuvrat Jinraj (Lyrics) Jain Stavan | Shree Aanandghanji Stavan
Munisuvrat Jinraj (Lyrics) Jain Stavan | Shree Aanandghanji Stavan

https://www.youtube.com/watch?v=my_YEM5AXx8

ALSO READ  Tere Ko Maloom Kya Lyrics - Loka | Bantai Recordsdata

Leave a Comment