Mane Yaad Aavto Nem No Sathvaro (Lyrics) Jain Song

He neminath tu mann ma samayo..(2) 

Tame shivadevinan, nandan kahevaya, 

Ne samudravijayanan, cho ladakavaya, 

Shauri nagarie, tame janma j paya, 

Ne dattatrayathi, mukti e sidhavya, 

he brahmachari! Nemi jinaraya..(2) 

Mane yaad avato nemano sathavaro..(2)

Pashuo tano e, pokar sunine, 

Toran thi rath ne, pacho vaḷine,

Rajimati thi, priti todine, 

Diksha lidhi ti, sahasavan jaine, 

Vandan karie e, pavan bhumi ne..(2) 

Mane yaad avato nem no sathavaro..(2)

adatriso pachasa, sopan chadhine, 

Nisihi kahun tuja, dvare avine, 

Tuj darishan karatan, bhav bhramana tute, 

Taro pakshal jotan, muj harsha n khute,

Ashru vahe ne, savi karmo chute..(2) 

Pethadanun samarpana, sajjanun sarjana, 

Bhimoni udarata, dhar hata balidata 

Dharmarakshit e gayo, raivat no mahima

hemavallabh dhare, himanshu ni ajnya 

E tirthane vandata, mara ayushya faḷata..(2) 

Mane yaad avato nem no sathavaro..(2)

Mane Yaad Aavto Nem No Sathvaro (Lyrics) Jain Song
Mane Yaad Aavto Nem No Sathvaro (Lyrics) Jain Song

https://www.youtube.com/watch?v=QHZbQGreAGs

ALSO READ  Tumhari Yaad Ayee Hai Lyrics in English & That design - Palak & Goldie | Sameeksha

Leave a Comment