Gurudev Upkar Taro (Lyrics) Jain Guru Song

Tu j sachu tirtha marun, Tu j sarvasva amarun

Tuj sharanaman mokshamarga pamu…..re 

Gyanano sagar amaro atmano Tu kinaro 

Tuj charanaman shunyatane pamu…..re

O… Tara vinano  har bhav che adhuro,

tuj ne mali puro thayo jane…… 

Kem karun bharapai ? Tara run ni hu  bharapai    (2)

Gurudev upakar taro, a sansarathi ugaryo…. 

Tara jevo hu bani jaun,  taro padachhayo kahelavu , 

Tara runani hu bharapai , 

tara runani hu bharapai……. Ho.. 

Bhavana ferao  anekoanek  farya…. 

Sachi  samajanathi ame vanchit har bhav rahya 

Taro hath shu zalyo, malyo mane kinaro

Tara hathaman saghalu  hu sonpu re….. 

Gurudev upakar taro , a sansarathi ugaryo … 

Kem karun bharapai ?  tara runani hu  bharapai  (2)

Gurudev upakar taro, a sansarathi ugaryo  

Tara jevo hu bani jau , taro padachhayo kahelavu , 

Tara runani hu bharapai , 

tara runani hu bharapai……. Ho..

Gurudev Upkar Taro (Lyrics) Jain Guru Song
Gurudev Upkar Taro (Lyrics) Jain Guru Song

https://www.youtube.com/watch?v=sy9fbaGpq7U

ALSO READ  KHATMA LYRICS - RCR | Lyrics-Hindii

Leave a Comment