Diksha Daneshwari Pyara (Lyrics) Jain Song

Mahavir Sa Mujko Ban Jana Hai (Lyrics) Jain Song

Hindi Lyrics Munijanona sanparkothi yuvapane vairagi banya,  Mohamayi munbai nagarima, ho….(2) shiksha-diksha pamya, Shuddha sayami premasurina hath thaki diksha lidhi,  Premasurini sathe rahine chaud varsha seva kidhi,  Tyag-tap-swadhyayani avirat dhuni dhakhavi antarama  Nirdosh gochari, shuddha palani, jin ana dhare ragaragama,  Vadil bandhu jitendrasurina, ho….(2) shishya banya je nyara, Diksha daneshwari pyara…..(2)  Khavagasedhi, upashamana, jain ramayan … Read more