Samu Juo Ne Dada – 2 (Lyrics) Jain Song

Jivan samarpan tujne karyu che

Sarvasva maru me tujne dharyu che,

Tare to lakho pan majre tu ek che,

Din raat yaad ma smaran ma tu ek che,

Tari aana hu mastake dharu,

Tav aan thi shiv pad pamu,

Maan vach kaya ma tujne hu sthapu

Ant samay dhyan dhari mukti hu pamu.

Samu juone mari same juo

Ek vaar dada mari…

Mahavideh ma janma mane apjo,

Samavasaranma mujne bolavjo,

Amrut sam evi vaani sambhadavjo

Tara j haste mane rajoharan apjo,

Karemi bhante made, sadhna amarai fale,

Pancham gnyaan ne aatma vare,

Samadhi maran male evu hu mamgu,

Bhavo bhav na fera tale evu hu mangu,

Samu juo ne…

Neminath dada mane praan thaki pyara,

Sarva jivo na eey toh taranhara,

Mara hriday mandir ma birajo

Karmo kapi mane siddh banavjo,

Jim tari tame rajul naar,

tim tame aaj taro aa baal,

Tari mari prit bhavo bhav ni tu bandhje,

Taro maro sath bhavo bhav no tu rakhje,

Nem bulavo mane, nem bulavo,

Girnar bulavi mane nem banavo

Jaatra karavi mane nem banavo

Krupa varsavi mane bhav paar utaro,

Samu juo ne dada mari samu juone…

ALSO READ  Hoor Lyrics | Sukhi Khallar - New Punjabi song 2020

Leave a Comment