Girnar Manda Nemi Jin Ne (Lyrics) Jain Stuti

Je prabhu tana sansmaranathi santap sav manana tale 

Je prabhu tana darshan thaki duahkh durit darda dur tale 

Je pashu tana vandan thaki virame vishayane vasana, 

Ramaniya rajul jevi nari tyaji didhi palavaraman 

Ramaninun rup virup lagyu, pashu tana pokaraman 

Rajimatinun shun thashe an ma nav kari kalpana 

Giranar mandan nemi jin ne Bhav thi karu vandana

Toran sudhi avine pan pacha vakya jiv premathi 

Nirdosh pashuoni katal jovaya kem prabhu nemathi 

Antar bane karuna bhinun bas atali muj prarthana 

Giranar mandan nemi jin ne Bhav thi karu vandana

Je bhogana kale anupama, yogane sadhi gaya 

Vanitana sangam kalaman, virati shun prit bandhi gaya 

Mahasattashali shiromani prabhu savani karun yachana 

Giranar mandan nemi jin ne Bhav thi karu vandana

Nishkam nirmal nirvikari neminath namun sada 

Chahu hu ujval jivanama lage kalanka nahi kada,

Avikarata raho dataman bas atali muj prarthana 

Anjan sarikha pan niranjan rag dvesh vinashathi 

Cho shyam pan jivan tamarun shobhe shubh prakashathi 

Kevo virodhabhas tara rupani shi kalpana 

Giranar mandan nemi jin ne Bhav thi karu vandana

Raivatagirina shikhar par prabhu mukut mani sam opata 

Manoharini mudrathi smṛutiman bodhina bij opata 

Haiyun che harshavibhor aje have n rahi koi zankhana 

Giranar mandan nemi jin ne Bhav thi karu vandana

Uttangagiri giranar najare durathi dekhaya jayan 

Ubharaya ananda rome rome nayan be chalakaya tyan 

Malashe have darshan prabhunun shvase shvase bhavana 

Girnar Manda Nemi Jin Ne (Lyrics) Jain Stuti
Girnar Manda Nemi Jin Ne (Lyrics) Jain Stuti

https://www.youtube.com/watch?v=fSSUYQg-iFA

ALSO READ  Khovega Song Lyrics | Shivam Ft Neha Sharma

Leave a Comment